नृत्य विभाग

नृत्य विभागको काम कर्तव्य र अधिकार :— (क) नेपालको नृत्यकलाको विकासका लागि प्रयत्न गर्ने ।     (ख) नेपालको नृत्यका विभिन्न शैलीहरुको अभिलेख

पूरा पढ्नुहोस्

नाटक विभाग

नाटक विभागको काम कर्तव्य र अधिकार : - (क) नेपालका (नेपाल भित्रका गैर नेपाली भाषी समेत) नाटकको विकासका लागि प्रयत्न गर्ने

पूरा पढ्नुहोस्

सङ्गीत विभाग

सङ्गीत विभागको काम कर्तव्य र अधिकार ः— (क) आधुनिक नेपालको सङ्गीतको विकासका लागि प्रयत्न गर्ने । (ख)    नेपालको आधुनिक सङ्गीतको उदगम देखि

पूरा पढ्नुहोस्

नेपाल  सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान

नेपाल  सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नेपालको सङ्गीत तथा नाट्य विधाको संरक्षण, सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन एवं सर्वाङ्गीण विकास गर्न, सङ्गीत तथा नाट्य

पूरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रिय नाटक महोत्सव–२०७६

पूरा पढ्नुहोस्

नेपाल  सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान

परिचय नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नेपालको सङ्गीत तथा नाट्य विधाको संरक्षण, सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन एवं सर्वाङ्गीण विकास गर्न, सङ्गीत तथा नाट्य

पूरा पढ्नुहोस्

नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित लोक नाटक उत्सवमा प्रदर्शन गरिएको लाेक नाटक “घेरो”

पूरा पढ्नुहोस्