रंगकर्मीहरुको लगत संकलन सम्बन्धी सूचना

आदरणीय कलाकार/स्रष्टा ज्यू

नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपालभरीका रंगकर्मीहरुको लगत संकलन गर्ने कार्य भैरहेको जानकारी गराउन पाउँदा हामी खुशी छौ । यहाँहरुले अहिलेसम्म रंगकर्म/नाट्यकर्ममा पुर्याउनु भएको योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दछौ । यहाँहरुले गर्नु भएको कलाकर्मको विवरणको अभिलेखन गर्ने कार्यका लागि लगत संकलन गर्न लागिएको छ । यहाँहरुले आफ्नो अमूल्य जीवनमा कलाकारीता वा रंगकर्मको क्षेत्रमा अहिलेसम्म गर्नु भएको कर्महरुको विवरण दिइएको लिङ्कमा गएर भर्नु हुन सादर अनुरोध गरिन्छ ।
 

विवरण भर्ने लिङ्क https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF9ljsxF4HIL0w5b5eScxGfDx6OFzt2fe1qefrl8z1SvmEOA/viewform?usp=sf_link