प्रकाशित पुस्तकहरू


 

 

 

१.नेपालका प्रदर्शनकारी कला, प्रदेश नं. १             
२.नेपालका प्रदर्शनकारी कला, प्रदेश नं. २    
३.नेपालका प्रदर्शनकारी कला, प्रदेश नं. ३            
४.नेपालका प्रदर्शनकारी कला, प्रदेश नं. ४    
५.नेपालका प्रदर्शनकारी कला, प्रदेश नं. ५            
६.नेपालका प्रदर्शनकारी कला, प्रदेश नं. ६
७.नेपालका प्रदर्शनकारी कला, प्रदेश नं. ७    
८.नेपालको रङ्गमञ्च विगत र आगत        
९.नेपाली सङ्गीतमा नारी                             
१०.गल्लै लाउरे लोक गीत            
११.समाज परिवर्तनमा संस्कृतिकर्मी           
१२.हिमानी नाट्य मीमांसा                   
१३.किराँत राई मुन्धुमको समाजशास्त्रीय तथा सङ्गीत शास्त्रीय अध्ययन
१४.अम्बर गुरुङ्ग स्मृति ग्रन्थ                   
१५.दीना भद्री गाथा                          
१६.मैथिली नाटक सङ्ग्रह                             
१७.मेन्दोमाया                               
१८.मगरको घाँटु नाच                       
१९.लिम्बू जातिमा प्रचलित लोकगीतिनृत्य धाननाच